Stanisława

 STASIA z Hugowej Ferajny

ur 18.03.2016

Władysława

 RAFAELA z Hugowej Ferajny

ur 17.06.2016